Sheng Jian Bao at Kang Kang Food Court in the San Gabriel Valley

Sheng Jian Bao at Kang Kang Food Court in the San Gabriel Valley

Sheng Jian Bao at Kang Kang Food Court in the San Gabriel Valley

Shanghai Sheng Jian Bao (上海生煎包), panfried soup buns at Kang Kang Food Court.

Both comments and trackbacks are currently closed.